Ապրանքային նշանի գրանցման մերժման հիմքերը և անհրաժեշտ հետագա քայլերը