Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու միջոցները