Որո՞նք են անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրի հիմնական դրույթները