Էլեկտրոնային պայմանագրերի իրավական ուժը ՀՀ օրենսդրության ներքո

Նախագծերի ընդունմամբ ամրագրվում են նոր կարգավորումներ էլեկտրոնային եղանակով պայմանագրերի կնքման վերաբերյալ, ինչպես նաև նախատեսվում են էլ. գործարքների դեպքում սպառողների հետ կնքվելիք միանալու պայմանագրերում կամ օրինակելի պայմաններում օֆերտայի և ակցեպտի ստացման նոր կարգավորումներ։